Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt är inriktad på att återställa skador som uppstått på föremål, individer eller ekonomiskt värde. En vanlig situation där skadestånd kan krävas är när någon genom vårdslöshet orsakar skada på egendom, som exempelvis när en granne oavsiktligt fäller träd som visar sig vara på din mark. Skadestånd kan bli aktuellt oavsett om skadan skedde avsiktligt eller oavsiktligt.