Båtjuridik

Båtjuridik – Juridisk expertis för båtrelaterade tvister med handlare eller privatpersoner
Oavsett om du har köpt eller sålt en båt, vare sig det är en segelbåt eller motorbåt, kan du hamna i problem i samband med affären eller redan befinna dig i en tvist. I sådana situationer kan du dra nytta av juridisk hjälp från en specialist inom båtjuridik, vilka vi kallar båtjurister. Våra jurister finns till din tjänst om du befinner dig i en tvist eller om du vill förebygga problem vid båtköpet. Det kan även vara fördelaktigt att konsultera en jurist innan du genomför båtköpet eller försäljningen. Eftersom båtaffärer ofta innebär betydande ekonomiska värden, kan ett välskrivet avtal göra skillnaden mellan en njutbar färd på sjön och en konfliktfylld rättstvist.


Juridiskt stöd för snabba lösningar
Att lösa tvister kräver inte alltid att man anlitar en advokat eller jurist. En alternativ lösning kan vara att använda sig av allmänna reklamationsnämnden (ARN), även om det är vanligt att båthandlare inte följer nämndens rekommendationer. Denna process är inte tillämplig när säljaren är en privatperson. Att involvera en jurist innan en rättegång påbörjas kan underlätta. Juridisk rådgivning stärker din argumentation och kan ofta leda till en förlikning i ett tidigt skede. Vi inleder vanligtvis genom att ta kontakt med motparten och framföra dina krav med en stark juridisk grund. Det spelar ingen roll om motparten är en privatperson eller ett företag. Ofta kan den första kontakten vara tillräcklig för att lösa tvisten utan att ta ärendet till domstol. Om en rättegång blir nödvändig, kan en vunnen dom skapa ett prejudikat för båtföretaget eller säljaren.


Våra jurister är specialister inom båtjuridik och köprätt
Juristbyrån Östbemanningen är specialiserad på båt- och fordonstransaktioner, med fokus på köprätt. Vi hjälper i olika tvister med båtverkstäder, båthandlare, försäkringsbolag och privatpersoner, ofta i samband med konflikter mellan båtsäljare och båtköpare. Oavsett om du är en privatperson eller ett företag kan vi bistå med juridisk expertis i hela det vidsträckta Sverige.


Realistisk bedömning av ditt ärende
Vi är dedikerade till att driva ditt ärende mot den snabbaste, bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ger en ärlig och tydlig bedömning av dina chanser att lyckas. Vi tar inte på oss fall där framgångsutsikterna är små och understiger ett halvt basbelopp (ca 26 000:- november 2023)

Observera kravet på reklamation
Om du upptäcker fel på din båt som du anser att säljaren är ansvarig för, har du då redan reklamerat dessa fel till säljaren? Reklamation bör göras inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. En snabb reklamation är nödvändig för att göra anspråk på exempelvis rätten att häva köpet, få prisavdrag eller skadestånd. Dessutom är en genomförd reklamation en förutsättning för att aktivera rättsskyddsförsäkringen, vilken kan täcka juridiska kostnader.

Rättsskyddsförsäkring
De flesta båtförsäkringar inkluderar normalt sett ett rättsskyddsmoment, som täcker de juridiska kostnaderna. Om du tecknar båtförsäkringen samma dag som du köper båten, täcker den eventuella tvister med säljaren. På samma sätt kan säljaren utnyttja försäkringen, förutsatt att båten var försäkrad vid försäljningstillfället.

Reklamera i tid
Vi rekommenderar att du reklamerar fel i båten innan du kontaktar oss, så kan vi snabbt skicka in en ansökan till ditt försäkringsbolag. Kontakta oss för ytterligare information om reklamation där du kan skapa en reklamation.
Lagen specificerar ingen obligatorisk metod för reklamation, men vanliga metoder inkluderar rekommenderade brev eller e-post. En reklamation måste innehålla information om de fel du har upptäckt på båten och att du avser att hålla den andra parten ansvarig. Oavsett hur du gör reklamationen bör du spara en kopia för bevisändamål.

Ett av våra tidigare fall
En kund köpte en begagnad båt från en båthandlare i Stockholm. Kort efter köpet upptäcktes flera fel på båten, inklusive motoröverhettning. Kunden försökte i nästan ett år övertala båtfirman att åtgärda felen, men när företaget inte följde upp sin skyldighet att reparera dem, vände sig kunden till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och krävde hävning av köpet. Nämnden beviljade kunden rätten att få pengarna tillbaka i utbyte mot båten, men båthandlaren ignorerade ARN:s beslut.

Effektiv lösning
Senare kontaktade kunden Juristbyrån Östbemanningen. Vi begärde att båtfirman skulle återta båten mot att vår klient skulle återfå köpeskillingen. Efter förhandlingar och tät korrespondens med företaget kunde fallet lösas och vår klient återfick köpeskillingen innan stämningsansökan behövde skickas till domstol.

Låg kostnad
Den slutliga kostnaden för klienten blev låg eftersom klientens rättsskyddsförsäkring betalade den avgörande delen av kostnaden. Normalt står rättsskyddet för cirka 66% (2/3-delar) av våra kostnader. Att klienten anlitade hjälp av jurist ledde i detta fall till en kvick och smidig lösning av tvisten. Det är vanligt förekommande att ärenden kan lösas i ett sådant inledande skede.