Krav på betalning

Vi säkerställer din ekonomiska ersättning. I situationer med obetalda fordringar, använder vi vanligtvis en procentuell avgiftsmodell, där vi enbart tar ut avgifter om du erhåller din ersättning. Gärna kontakta oss för ytterligare detaljer.