Biljuridik

När du köper eller säljer en bil och hamnar i en tvist med en bilhandlare eller privatperson kan en erfaren jurist vara till ovärderlig hjälp.
Våra jurister stödjer både köpare och säljare, oavsett om du befinner dig mitt i en tvist eller bara misstänker att en sådan är vid horisonten. Om du är köpare, kan du även hitta råd om hur du går tillväga för att häva ett bilköp.

Snabba tvistlösningar med juridisk expertis
Att lösa tvister kräver inte alltid en advokat eller jurist. Det finns alternativa metoder, som att använda Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tyvärr väljer många bilhandlare att ignorera ARN:s rekommendationer, eftersom dessa inte är bindande. ARN-processen fungerar heller inte när en privatperson säljer bilen eller när köparen är ett företag. Därför kan det vara klokt att anlita en jurist i ett tidigt skede, innan ärendet når domstol. En jurists insats ger dig starka argument och kan ibland leda till en förlikning innan det når domstolen.
Våra specialiserade jurister har expertkunskap om biljuridik och köprätt. Vi hjälper i olika typer av tvister, inklusive de med bilverkstäder, bilhandlare, försäkringsbolag och privatpersoner. Oavsett om du är en privatperson eller ett företag, finns vi här för att hjälpa i hela det vidsträckta Sverige.

Rättvis bedömning av ditt fall
Vi strävar alltid efter att driva ditt ärende framåt mot den snabbaste, mest effektiva och bästa lösningen. Vi ger dig en ärlig och tydlig bedömning av dina chanser att lyckas. Vi tackar nej till fall där framgångsmöjligheterna är små och det tvistade beloppet bör överstiga ett halvt basbelopp (idag november 2023 ca 26 000 kronor)

Reklamation är viktigt
Om du upptäcker fel på din bil som du anser att säljaren ska stå för, är det viktigt att du reklamerar inom skälig tid från det att du upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. En rättssäker reklamation är en förutsättning för att kunna göra anspråk på rätt till hävning, prisavdrag eller skadestånd. Den är också nödvändig för att aktivera rättsskyddet i din bilförsäkring, som kan täcka de juridiska kostnaderna.

Rättsskyddsförsäkring
De flesta bilförsäkringar inkluderar vanligtvis rättsskyddsförsäkring, som täcker juridiska kostnader. Om du tecknade din bilförsäkring samma dag som du köpte bilen, täcker försäkringen tvister med säljaren. Samma gäller för säljaren om fordonet var försäkrat vid försäljningstillfället.

Rekommendationen är att reklamera först
Vi rekommenderar att du reklamerar dina klagomål innan du kontaktar oss, eftersom vi då kan ansöka om rättsskyddsförsäkringen direkt. Det finns ingen strikt föreskriven metod för reklamation enligt lagen, men vanliga metoder inkluderar att skicka ett rekommenderat brev eller ett e-postmeddelande. Oavsett vilken metod du väljer bör du spara bevis på att reklamationen har gjorts.

Ett praktiskt exempel
En av våra kunder köpte en bil från en bilfirma i Stockholm och upptäckte snart flera fel, inklusive en trasig fyrhjulsdrift och en förfalskad servicebok. Efter nästan ett års försök att få bilfirman att åtgärda felen, kontaktade kunden Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som beslutade att kunden hade rätt till återbetalning och att återlämna bilen. Trots ARN:s beslut ignorerade bilfirman det.

En smidig lösning
Kunden vände sig senare till Juristbyrån Östbemanningen. Vi förhandlade med bilfirman och krävde att de skulle återta bilen och återbetala köpesumman. Efter intensiva diskussioner löstes ärendet, och kunden fick tillbaka pengarna utan att behöva gå till domstol.

Kostnadseffektivt
Kostnaden för klienten uppgick till endast cirka 8000 kronor, eftersom rättsskyddsförsäkringen täckte resten. Normalt sett täcker rättsskyddet cirka 60 % av våra kostnader. Det faktum att klienten fick hjälp av en jurist ledde till en snabb lösning av tvisten. Det är inte ovanligt att ärenden kan lösas i ett tidigt skede med vår hjälp.