Familjerätt

Familjerätt
Familjerätten täcker det juridiska området som berör våra nära och kära, oavsett ålder. Östbemanningen besitter omfattande expertis inom familjerätt och representerar regelbundet klienter i arvstvister. Det kan ofta handla om att ifrågasätta ett testamente eller begära ut laglott. Önskar du att upprätta juridiska avtal inom familjerätten, såsom äktenskapsförord, samboavtal eller testamente? Kontakta oss bara så hjälper vi dig.


Gåvobrev
Ett gåvobrev fungerar på samma sätt som ett köpekontrakt genom att dokumentera ägarbytet, men med den viktiga skillnaden att ingen ersättning utgår, eller endast en mindre sådan, för att anses vara en gåva. Den specifika storleken på ersättningen för att det fortfarande ska räknas som en gåva varierar beroende på fastighetens eller egendomens marknadsvärde. Vi kan bistå dig med både beräkningen och upprättandet av gåvobrevet. Dessutom är det möjligt att inkludera olika villkor i ett gåvobrev, varav en av de vanligaste är att stipulera att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.

Sambo
Sambor delar inte samma nära ekonomiska bindningar som gifta, men det finns ändå vissa ekonomiska aspekter som kan omfattas av en bodelning. Vid vissa omständigheter krävs det att den gemensamma bostaden delas (sambobodelning), och i övrigt omfattas gemensamt bohag av sambobodelning. Genom ett samboavtal kan det regleras om någon bodelning överhuvudtaget ska ske och i så fall vilka tillgångar som ska omfattas av den.

Dödsfall
Att hantera de praktiska aspekterna efter att en nära anhörig har avlidit kan vara utmanande och kräva mycket energi. Vi erbjuder stöd med de juridiska åtgärderna genom att upprätta bouppteckning, genomföra eventuell bodelning och genomföra arvskifte.

Arvstvist
Om det uppstår tvist mellan dig och en annan arvinge, exempelvis rörande den avlidnes testamente eller gåvor, kan du engagera oss som ombud. Vanliga ämnen inkluderar frågor om testamentets legitimitet, förstärkt laglottsskydd enligt 7 kap 4 § Ärvdabalken, förskott på arv och relaterade frågor kring efterarv.

Giftermål och äktenskapsskillnad
Vi assisterar dig med att skapa äktenskapsförord, upprätta gåvobrev mellan makar, registrera handlingar hos Skatteverket och genomföra bodelning under pågående äktenskap med mera. Om du befinner dig i en skilsmässa eller redan har genomfört en, tar vi hand om bodelningen och stödjer dig genom hela processen.