Vi använder oss av extern magasinering genom i huvudsak Shurgard och Pelican Storage som finns representerade över stora delar av Sverige och framförallt i de större städerna. Vi bokar upp allt från 3 m2 till 18 m2 för ditt mindre eller större bohag på kortare eller längre tid.

Vi kan också upplåta tillfällig förvaring  av bohag  i våra lastbilar 18 m3, 30 m3 eller 50 m3, t.ex över en helg för att slippa två st delflyttar med fördyrade kostnader för kunden som följd om det är kort glapp mellan flytt och tillträde till nya boendet.